Satır Arası Telegram Grubu

Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığını teşvik eden/öne çıkaran yorum sahipleri avlu kapısına dek bizzat uğurlanacaktır.

Yorum