Türkçe Sohbet Telegram Grubu

« Ailevi değerlerle uğraşmayın, « Reklâm, cinsellik, sahte içerik ve saadet zinciri iletisi paylaşma, « Siyasi, dini ve toplumsal değerlere doğrudan veya dolaylı yollarla hakaret etme, « Özelden yaz ancak rahatsız veya taciz etme. @TGgrup hizmetidir.

Yorum